Umowa adopcyjna – wzór oraz omówienie

Wzór umowy adopcyjnej

Każda umowa zawierana według polskiego prawa ma w pewnej mierze swoje oparcie w kodeksie cywilnym, a dokładnie w jego Księdze Trzeciej, która nosi znamienny tytuł Zobowiązania. Zespół reguł tam zawartych tyczy się stosunków prawnych istniejących między poszczególnymi podmiotami prawnymi. Typem kontraktu, który może nas szczególnie zainteresować, jest umowa adopcyjna, której znaczenie – chociażby w związku […]