Szynszyle.Info :: Forum Miłośników Szynszyli

o wszystkim => Pogaduchy i ciekawostki => Wątek zaczęty przez: Niunia w 04 Lip, 2005, 20:34

Tytuł: gdy widzisz,ze "cos" w pobliskim zoologu jest nie
Wiadomość wysłana przez: Niunia w 04 Lip, 2005, 20:34
pare informacji ktorymi mozna sie posluzyc gdy zajdzie potzeba


InterwencjeUSTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r.o ochronie zwierząt.

Art. 7. 1. Zwierzę traktowane w sposób określony w art. 6 ust. 2 może być czasowo odebrane właścicielowi lub opiekunowi na podstawie decyzji wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce pobytu zwierzęcia i przekazane:

1)schronisku dla zwierząt, jeżeli jest to zwierzę domowe lub laboratoryjne lub

2)państwowej jednostce organizacyjnej prowadzącej gospodarstwo rolne, jeżeli jest to zwierzę gospodarskie lub

3)ogrodowi zoologicznemu lub schronisku dla zwierząt, jeżeli jest to zwierzę wykorzystywane do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych lub utrzymywane w ogrodach zoologicznych.

1a. Decyzja, o której mowa w ust6. 1, podejmowana jest z urzędu lub na wniosek Policji, lekarza weterynarii lub upoważnionego przedstawiciela organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

1b. Przekazanie zwierzęcia, o którym mowa w ust. 1, następuje za zgodą podmiotu, któremu zwierzę ma być przekazane.

1c. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust.1b, lub wystąpienia innych okoliczności uniemożliwiających przekazanie zwierzęcia podmiotom, o których mowa w ust. 1, zwierzę może zostać nieodpłatnie przekazane innej osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej albo osobie fizycznej, która zapewni mu właściwą opiekę.

Prawo dotyczące zwierząt znajdziecie m.in. na stronach Głównego Inspektoratu Weterynarii.

Gdzie zgłaszać przypadki złego traktowania zwierząt?
Jeśli zauważycie przypadek znęcania się nad zwierzętami to zastanówcie się, co możecie zrobić. Czy interweniować samemu?

A może poprosić o pomoc inne osoby lub odpowiednie instytucje, np. zgłosić sprawę do:

- lokalnej organizacji ochrony zwierząt,

* Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami
Zarząd Główny w Warszawie
ul. Noakowskiego 4, 00-666 Warszawa
tel. 0-22 825-75-35, faks 0-22 825-60-49
www.toz.pl

*Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt
Rada Krajowa; ul. Grunwaldzka 295, 85-438 Bydgoszcz
tel. 0-52 372-21-30; 0-52 349-03-90

*Stowarzyszenia Empatia
www.empatia.pl

- Policji

tel. 997, www.policja.pl

- Straży Miejskiej

tel. 986

- Inspekcji Weterynaryjnej


Główny Inspektorat Weterynarii


Tel. 0-22 623 20 88, fax 0-22 623 14 08


ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa,
wet@wetgiw.gov.pl, www.wetgiw.gov.pl


znalazlam to podczas ogladania super strony  :) dla zainteresowanych :
http://viva.org.pl/
Tytuł: gdy widzisz,ze "cos" w pobliskim zoologu jest nie
Wiadomość wysłana przez: Eriu w 04 Lip, 2005, 21:08
Oo, nie wiedziałam, że TOZ ma siedzibę w Częstochowie :).
Mam nadzieję, że nie będę musiała korzystać z tych telefonów, ale dzięki za informacje:).
SimplePortal